İzcilik ve Terimleri

İzcilik ve Terimleri

Eğitim amaçlı, üniformalı bir gençlik teşkilatıdır. Felsefesi gereği millet, ırk ve din ayrımı gözetilmez. Politik değildir, gönüllü bir eğitim türü olduğundan kişinin kendisini geliştirmesi için pek çok olanak sunar. Bilmek için öğrenmeyi, yapmak için öğrenmeyi amaçlar. İzcilik, 1907 yılında Sir Robert Stephonsen, Smyth Baden Powell tarafından İngiltere’de kurulmuştur. 1912yılında da Türkiye’de kurulmuştur. O günlerde yakılan izcilik ateşi, bugün bizlerle yarında sizlerle yanmaya devam edecektir.

Filmlerde izcilik
Ustaların izcilik anları ” Hababam Sınıfı “

Bünyesine katılan çocuk veya genci toplum içinde belli vasıf ve karaktere sahip, yapıcı bir ruhu olan, kanunlara saygılı, disiplinli, başkalarını düşünen, topluma hizmet etmekten zevk duyan, yurduna, milletine bağlı, insanlara karşı dürüst, iyi niyetli, gerekli el becerilerine sahip, kendine güvenip sorumluluk almaya hazır, istekli, sağlıklı, olumlu düşünen, doğa ve kültür eserlerini koruyan iyi bir vatandaş olarak yetiştirmektir.

 

İzcilikte ki devreler izciliğe başlayan genç içinde bulunduğu oymak ya da ocak ünitesine göre aşağıdaki eğitim devrelerinden geçirilir. İzcilik, çalışmaları (oymak) aday izcilik devresi, yetkin izci devresi, seçkin izci devresini içermektedir. Ergin izcilik, çalışmaları (ocak) aday izcilik devresi, 1.yıl eğitim devresi, 2.yıl eğitim devresi, hizmet devrelerini içermektedir.
Metot, hedeflere ulaşmak için kullanılan araçlar ve takip edilecek yol olarak ifade edilebilir. İzci metodu, “Geliştirici bir kişisel eğitim sistemi” olarak tanımlanabilir. Buna göre izciliğin metotları; Ant ve türe, yaparak, yaşayarak öğrenme, oba sistemi, açık hava etkinlikleri, aşama sisteminden oluşur. İzci andı eski adı izci sözüdür. Her izci bunu ezberlemek ve uymak zorundadır. Her ülkenin kendine göre ve esas olarak aynı temel noktaları kapsayan bir izci andı vardır. İzci andı okunurken büyük selam verilir. Allah’a ve vatanıma karşı görevlerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerime ant içerim.

İZCİLİK SÖZLÜĞÜ

izcilik terimleriOba: İzciliğin düzenli yürümesini sağlayan bir birimdir. İzci obası dünyadaki en küçük çocuk ya da gençlik kulübüdür. Oba aynı şeyleri yapmaktan hoşlandıkları için bir arada bulunan ve 6 – 8 kişiden oluşan bir guruptur. Obada bütün izciler aynı hedefler için çalışırlar.

 

Küme: 07-11 yaş grubundaki çocukların oluşturduğu üniteye denir. En az iki öbeğin birleşmesinden oluşan yavrukurt ünitesidir.

 

Yavrukurt: 7-11 yaş arasında kız ve erkek çocuklardan tescilli bir kümede, giriş şartlarını yerine getirmiş çocuğa denir.

 

Öbek: Yavrukurt kümesinin 6 – 8 yavrukurt’tan oluşan en küçük birliğidir.

 

Öbekbaşı: En küçük izci birliği olan öbeğin çocuklarca seçilen, arkadaşlarından biri olan başkanıdır. Yardımcısını kendi seçer.

 

Öbekbaşı Yardımcısı: Öbek başının öbekteki arkadaşlarından kendisine yardım etmek üzere seçtiği kişidir.

 

Kümebaşı: Kümede yavrukurtları çalıştıran yetki belgeli ve tescilli kişidir.

 

Kümebaşı Yardımcısı: 18 yaşından küçük olmayan, en az LTS kursunu bitirmiş, küme başı tarafından seçilen kişidir.

 

İzci: Tescilli bir oymakta giriş şartlarını yerine getirmiş teşkilat üyesine izci denir.

 

Oba: 6-8 izcinin bir araya gelmesi ve bir hayvan ismi altında o1uşturdukları gruba “oba” denir.

 

Obabaşı: Obadaki çocukların kendi aralarından demokratik yöntemle seçtikleri “çocuk lidere” denir. Her obada olacak nitelikte en az bir kişi bulunmalıdır. Obabaşı, obanın kaptanı ve temsilcisidir, yardımcısını kendisi seçer.

 

Obabaşı Yardımcısı: Obabaşının seçtiği ve obabaşının olmadığı zamanlarda, obabaşının görevini üstlenen kişidir.

 

Oymak: 11-15 yaş grubundaki kız ve erkek çocukların o1uşturduğu üniteye denir. 16-32 izciden oluşur. Bir oymak en az 2, en çok 4 obadan oluşur.

 

Oymak Başı: Kulüpte oymak çalıştıran yetki belgeli lider.

 

Oymakbaşı Yardımcısı: LTK kursu görmüş yardımcılardır.

 

Fular: İzciliğe girişin sembolü.

 

Fular Renkleri:

 

Küme Başı : Sarı

 

Oymak Başı : Yeşil

 

Ocak Başı : Bordo

 

Grup Başı : Lacivert

 

İl Temsilcisi : Mavi

 

Federasyon : Kırmızı-Beyaz

 

3-4 Tahtalı : Kırmızı-Beyaz

 

İzcilerin Fular Rengi: 2 Renk (Kulüp – Ünite Renkleri Dış Sarı İç Kırmızı vb.)

 

izcilik ateşiHayk: İzcilerin-obaların veya ünitenin bir gecesini arazide geçirmesidir. Hafta Sonu Kampları: Genellikle iki gündüz, bir geceyi kapsayacak şekilde yapılır. Amaç, kısa zaman diliminde, teorik bilgileri pratiğe dönüştürücü uygulamalara yer vererek izcileri kampçılığa hazırlamak, kampçılığı sevdirmektir.

 

Yöresel Kamp: İzcilik İl Temsilciliği tarafından organize edilen ve ildeki tescilli ünitelerin katıldığı genellikle 7-10 gün süreli tesis veya çadırda yapılan kamp türüdür.

 

Bölgesel Kamp: Birden fazla ilin izcilerinin katıldığı, tanışma, kaynaşma amaçlı kamp türüdür. Bölge direktörleri tarafından organize edilmekle birlikte İzcilik İl Temsilcilikleri ve Kulüp Başkanlıkları tarafından da organize edilebilir. Genellikle 7-10 gün sürelidir.

 

Ulusal Kamp: İzcilik Federasyonu Başkanlığı tarafından organize edilir. Yıl içindeki faaliyetleri göz dolduran illere ve kulüplere kontenjan ayrılır. Deniz, göl, dağ tesislerinde veya çadırlı yapılır.

 

Genellikle 7-10 gün sürelidir. Hizmet Kampları: Bir tesisin, okulun vb. yerlerin onarımı, Tarım ürünlerinin ekimi, toplanması vb. işler amaçlanarak yapılır. İzcilik Federasyonu tarafından organize edilir. Kulüpler boya badana, ağaç dikme, elektrik, sıhhi tesisat, fındık, üzüm, tütün toplama konularında yetenekli ergin izcilerle katılırlar. Süresi ihtiyaca göre ayarlanır.

 

Temalı Kamplar: Ön planda seçilen tema hakim olmasına rağmen izcilik kuralları esastır. Örneğin Çanakkale Milli Bilinç 90. Yıl kampında olduğu gibi; bu kamplara iştirak eden her Ünite çeşitli hazırlıklarla gelir.

 

Uluslar Arası Kamplar: Dünya Bürosu, Bölgesel Bürolar, Dünya İzcilik Teşkilatına üye Ülkeler tarafından organize edilen kamplardır. Katılım davet usulü ve İzcilik Federasyonunun uygun görüşü ile olur.

 

Jamborie: İzciliğin Olimpiyatları da denilen Dünya bürosunca açılan kampların genel adı “JAMBOREE” dir. Çok geniş nüfusu barındıran bu kamplar genellikle 20.000’ in üzerinde izcinin katılımı ile açılır. Dört yılda bir tekrarlanır. Genellikle Ülkelerin kendilerini ve izciliklerini tanıttığı kültürel ve sosyal aktivitelerin yoğun olarak yapıldığı kamplardır.

 

Teftiş: Amaç izcilerin iç disiplinini geliştirmektir. Ancak dış disiplin gelişmeden, iç disiplinin oluşması çok zordur. Öyleyse izcilerde kamplardan sora da sürecek bir disiplin anlayışı geliştirmek gerekmektedir. İzci evinde de derli toplu, bunu kendi isteğiyle yapan medenî bir insan olmalıdır. İşte teftiş, bu alışkanlığın kazanılmasını sağlamak için kullanılan bir araçtır.

 

Bayrak töreni: İzci ve liderlerin bayrağa ve vatana saygı ve bağlılıklarını, üniformalı özenli ve disiplinli olarak gösterdikleri bir törendir.

 

 

Tekmil: İzci liderleri bayrak törenlerinden önce, haftalık ünite toplantılarından önce, kamp sabahları veya açık hava etkinlikleri öncesi ve sonrası ünitedeki obalardan tekmil alır. Tekmilin amacı izcilerin sayısını öğrenmek, eksiği, hastayı bilmek, izcilerin görüşlerini almak ve faaliyetle ilgili bilgiler vermektir.

 

And: Yemin, izcinin lideri ile diyalogu sonucunda bütün izcilerin ve ailesinin önünde iyi bir izci olmak için söz vermesidir.

 

 

 

You May Also Like

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir